Kelionė aušroje

angl. Journey at dawn

Vasaros kolekcija 2023

Ši kolekcija kurta tarsi keliaujant laiku

Tai toks nepaprastas
laikas lyg spalvotas paukštis būtų praskriejęs nuo vaikystės iki dabar ir dar
toliau.

 Tarsi kelionė į išlaisvėjimą, kuomet kartu su
paukščio skrydžiu praeitin nuslenka išgyvenimai ir svarbu tampa sąmoningas ir
malonus būvimas šioje stebuklingoje dabarties akimirkoje.

“Kelionė aušroje” skirta
moteriai, kuri  tarsi nežino savo
amžiaus. Romantiška, grakšti, jausminga, keliaujanti, dvelkianti vidinės
laisvės esencija…

Žinoma, tam tikra savo
esybės dalimi visi mes esame anapus laiko ir gal tik išimtinėmis akimirkomis
suvokiame savo tikrą amžių, bet didesnę gyvenimo dalį vistik būname beamžiai.

“Prabėga dienos,
daugybė dienų, kol atsiriša ne vien liežuvis, kol atitirpsta kažkas viduje, kol
jausmas pramuša tą keistą, lyg šiol tave varžiusią kliūtį. Tuomet patrauki laukais,
eini kilometrą po kilometro per žydinčias pievas; vieversiai kyla, plasnoja
aukštybėse, o tu klausaisi jų himno, jų džiugesio giesmės, aidinčios ten
aukštai, danguje. Nieko aplink tave, nė gyvos dvasios – tik žemės platybė ir
dangus, tik vieversių džiugesys ir erdvės laisvuma. Staiga sustoji, dirsteli
aukštyn-ir susmunki ant kelių. Nedaug težinai šią akimirką apie save ir
pasaulį. Atmintis nepasakys kiek laiko čia klūpojai, tačiau žinai, kad tądien,
tą valandą prasidėjo tavo naujas gyvenimas. “ (Viktor E. Frankl)