Tarp dangaus ir žemės - viskas priklauso JAI

angl. Between Heaven and Earth - everything belongs to HER

Pavasario / vasaros kolekcija 2023

  Ar žinote kur esate?

  Aš nevisada žinau. Kas kart vis pajaučiu kitaip.

  Kiekvieną dieną išvystu vis kitas spalvas, kitus daiktus pakelėse ir suprantu, kad tai yra tos dienos tiesa.

  Jausmų apsuptyje ieškau kaip nusistatyti savo kelionės koordinates.

  Atrodo, kad kartais asmeniškai man nušvinta saulė, aukso spalva suspindi rasos lašas, pajaučiu gamtos impulsą, pajaučiu erdvę, atsiduriu lyg tarp dangaus ir žemės, kuomet pamatau kaip formomis ir spalvomis susijungia įvairios kompozicijos ir ima aiškėti būvimo vieta... Bet kartais ima ir
  užstringa.

  O štai gamtoje niekas niekada neužstringa. Gamtoje yra nuolatiniai impulsai. Tie impulsai stebuklingi!

  Juk gamtai mūsų nereikia, bet mums JOS reikia labai ir turėdami jausmus
  galime įvairiais būdais gėrėtis JA, branginti JĄ ir  įprasminti JOS
  grožį.

  Šiandien, atėjus pavasariui ir artėjant vasarai,  nušvitus saulei
  auksiniame rasos lašelyje ieškau spindinčių spalvų ir jaučiuosi, kad esu kažkur tarp dangaus ir žemės, ir aiškiai suprantu, kad viskas kas yra
  aplinkui tiesiog spindėti spindi žinojimu, jog visiškai viskas priklauso JAI. Mes tiesiog galime žaismingai  įprasinti savo kelionę ir JOS spindinčius rasos lašelius.